Predajca

Názov:COMPUTER CLUB SK s.r.o.
IČO:54733286
DIČ:2121800252
IČ DPH:SK2121800252
Mesto:Nitra
PSČ:94901
Adresa:Mostná 3
Telefón:0902903777
E-mail:compclub@compclub.sk
Kontakt:Pavol Dragúň

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 037/772 02 16
Fax:
  • 037/772 00 24