PrevádzkareňCOMPUTER CLUB SK s.r.o.
Mostná 3
94901 Nitra


: 0902903777
: compclub@compclub.sk

SídloCOMPUTER CLUB SK s.r.o.
Mostná 3
949 01 Nitra 1

: 54733286
: 2121800252
: SK2121800252


Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 037/772 02 16
Fax:
  • 037/772 00 24