Predajca

Názov:COMPUTER CLUB, s.r.o.
IČO:36544710
DIČ:2020153685
IČ DPH:SK2020153685
Mesto:Nitra
PSČ:94901
Adresa:Mostná 3
Telefón:037 7722440
E-mail:compclub@compclub.sk
Kontakt:Marián Brooš

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 037/772 02 16
Fax:
  • 037/772 00 24